Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Οικογένεια

Οι γονείς θεωρούν ηθική τους υποχρέωση να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος, κάτι που πολλές φορές μπορεί να αποτελεί μια οικογενειακή παράδοση (κληρονομιά) και φυσικά δύναται να επηρεάσει σημαντικά τις επιλογές του παιδιού. Οι φιλοδοξίες τους πολλές φορές επίσης μπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές αυτές, με αποτέλεσμα συχνά είτε να παρέχουν ευκαιρίες που περισσότερο αποπροσανατολίζουν έναν μαθητή, ή δυστυχώς, να επιβάλλουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιλογές δικές τους.

Από την άλλη πλευρά και οι μαθητές, τα παιδιά, θεωρούν τους γονείς τους σημαντικούς παράγοντες στη διαμόρφωση επαγγελματικών συνειδήσεων και λήψεων αποφάσεων σχετικά με τη σταδιοδρομία τους.

Ωστόσο, δεν είναι συνήθως σίγουροι για την επαγγελματική γνώση των γονέων τους, ή τη θεωρούν «ξεπερασμένη» λόγω συνθηκών. Οι εργασιακές λοιπόν συνθήκες, οι μελλοντικές οικονομικές απολαβές από το επάγγελμά τους, οι χρονικές και χωρικές συνθήκες και φυσικά οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, είναι περισσότερο ισχυροί παράγοντες επιλογής αντικειμένου σπουδών και κατ’ επέκταση, εργασιακής αποκατάστασης.

Έτσι, επιτακτική συχνά είναι η ανάγκη, μια οικογένεια να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, επαγγελματία, για να πάρει την αντίστοιχη καθοδήγηση, μέσω μιας διαδικασίας mentoring.

Στην ουσία, το mentoring, είναι μια δυνατή συναισθηματική αλληλεπίδραση και σχέση ανάμεσα σε έναν έμπειρο επαγγελματία και έναν συνήθως νεαρό, άπειρο ακόμα άτομο, με σκοπό την παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης του δεύτερου, ώστε να αξιοποιήσει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες του μέντορα για να διαμορφώσει ένα πλάνο προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης με βάση τις ικανότητες, τα ενδιαφέρονται και την προσωπικότητά του.

Είναι σημαντικό λοιπόν, ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, ένας ειδικός, ο μέντορας, να καταφέρει να εντοπίσει αρχικά στους γονείς τα συναισθήματα ευημερίας που καθοδηγούν τη συμπεριφορά τους και να προσφέρει σαφείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους των παιδιών τους και να εκπαιδευθούν σε τεχνικές και στρατηγικές όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, τα όρια και οι ευθύνες καθώς και σε διαχείριση των συναισθημάτων τους.

Οι γονείς μπορούν να βοηθηθούν αν απαντήσουν (-με), στις εξής ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος από τον έφηβο μαθητή:

-Σε τί χρειάζεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός;

-Πότε αρχίζει η επαγγελματική ανάπτυξη του παιδιού;

-Σχετίζεται το οικογενειακό περιβάλλον με τις επαγγελματικές προτιμήσεις/επιλογές του παιδιού;

-Πότε χρειάζεται το παιδί να ξεκινήσει την επαγγελματική του εξερεύνηση;

-Πρέπει ένας γονέας να διαλέγει επάγγελμα για το παιδί του;

-Πρέπει ένας γονέας να ενθαρρύνει την μερική επαγγελματική απασχόληση του παιδιού του, όσο ακόμα εκείνο βρίσκεται σε μαθησιακή διαδικασία/εξέλιξη;

Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε πως ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική, αποτελούν ενιαίο θεσμό που υλοποιείται στο σχολείο αλλά και άλλους εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης, κυρίως σε νέα άτομα, για προσωπική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σημαντική, είναι  η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση αλλά και η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία αυτή.

Κατά την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπικότητα, οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και οι αξίες του.

Στο κέντρο μας παρέχονται υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, με τη χρήση έγκυρων εργαλείων-ερωτηματολογίων προσωπικότητας, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στην Ελλάδα.