20ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – Ε.Α.Ρ.).

https://www.eapathens2015.eu/#!welcome/c440