Σύνδεσμοι

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε διάφορες σημαντικές πληροφορίες για θέματα συμβουλευτικής και ειδικής αγωγής.

 

https://www.hac.com.gr/                                     Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής

www.noesi.gr

www.specialeducation.gr

https://counsellingpsychology.elpse.gr/              Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

www.autismgreece.gr

https://www.autism.org.uk/

www.therapyact.gr

www.e-psychology.gr