Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμοί

Banner

Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ)

 σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε., το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών
και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής &Έρευνας του Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Στο πλαίσιο των ραγδαίων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων με την έναρξη του 21ού αιώνα λόγω ανάδυσης νέων κοινωνικών προβλημάτων και της ανάγκης εγκαθίδρυσης νέων υπηρεσιών ή επανασχεδιασμού των υφιστάμενων, η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι ανάγκη να βρίσκεται υπό συνεχή επανακαθορισμό σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.  Είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει τα αναδυόμενα νέα κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα και τα συνακόλουθα προβλήματα που αφορούν διάφορες κοινωνικές ομάδες αποβάλλοντας τον πειρασμό της βεβαιότητας δοκιμασμένων μεθόδων. Μια τέτοια  προσέγγιση ωθεί θεωρητικούς και επαγγελματίες σε μια εποχή της αβεβαιότητας και της κοινωνικής διακινδύνευσης να εμμένουν σε διάφορες πεποιθήσεις, ακόμη και αν αυτές υπό τον έλεγχο της σχέσης τους με την πραγματικότητα αποδεικνύονται δυσλειτουργικές .

Σκοποί του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας:
Το 5ο συνέδριο του κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, το οποίο συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,αποσκοπεί, μέσα από την αξιοποίηση της ιστορικής εξέλιξης της Συμβουλευτικής, στην αναζήτηση σύγχρονων τάσεων, αλλά και μελλοντικών προοπτικών του κλάδου, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη. Το συνέδριο προσφέρει τη δυνατότητα σε έμπειρους και νέους ερευνητές και επαγγελματίες να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για τον προσανατολισμό δράσης της Συμβουλευτικής στο παρόν και το μέλλον, αλλά και για τη διεπιστημονική προσέγγιση της ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα αρμοδιοτήτων, απαιτήσεων, μεθόδων και θεωριών της συμβουλευτικής θεωρίας και πράξης. Η προσδοκία μας είναι ότι το συνέδριο θα συμβάλει στην προώθηση της σχετικής έρευνας, θα προωθήσει τη διεπιστημονικότητα και θα φωτίσει τις πολλαπλές, και ενίοτε αθέατες, πτυχές της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.