Ομάδα διαχείρισης συναισθημάτων με τεχνικές χαλάρωσης

Ομάδα διαχείρισης συναισθημάτων με τεχνικές χαλάρωσης

Μέσα από βιωματικές τεχνικές μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε δεξιότητες χαλάρωσης τόσο για τη διαχείριση των συναισθημάτων μας (άγχος, θυμός) όσο και για να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα (αϋπνίες, πονοκέφαλοι). Οι τεχνικές χαλάρωσης έχουν σκοπό τη ψυχοσωματική χαλάρωση, δηλαδή την ευεξία και την ηρεμία του σώματος και του πνεύματος. Στηρίζονται στη συγκέντρωση και στην απόσυρση από το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της νοητικής και μυϊκής χαλάρωσης σε συνδυασμό με αντίστοιχη μουσική υπόκρουση. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται ούτως ώστε να μπορούν σταδιακά να χρησιμοποιούν μόνοι τους τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Οι περισσότερες τεχνικές προέρχονται από 2 μεγάλα ρεύματα την αυτογενή  και την προοδευτική χαλάρωση και χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή παράλληλα με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η αυτογενής χαλάρωση του Schultz, υποστηρίζει ότι το σώμα μπορεί να αυτορρυθμιστεί και αυτοθεραπευτεί αρκεί να του δοθεί η δυνατότητα μέσα από τη σωματική χαλάρωση. Η προοδευτική χαλάρωση του Jakobson προτείνει τη χαλάρωση του μυϊκού συστήματος για να επέλθει ψυχική ηρεμία στον οργανισμό.

Η συμμετοχή στις ομάδες απαιτεί από τους συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα.

Στις ομάδες μπορεί να συμμετέχει κάθε ενήλικας που αντιμετωπίζει ψυχοσωματικά προβλήματα (πονοκέφαλο, αϋπνία, δυσκολίες χαλάρωσης) ή απλά επιθυμεί  βελτίωση της συναισθηματικής του κατάστασης και σωματικής ευεξίας.

Προηγείται συνέντευξη με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Συχνότητα: 1 φορά / εβδομάδα

                                                                                                     Πληροφορίες: Ιατρού Γιώργος  6983040686