Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πόσες φορές αυτό που κάποιος επιλέγει να σπουδάσει δεν ήταν αυτό που φανταζόταν ή περίμενε; Πόσες φορές μετανιώνει κάποιος για τις ακαδημαικές του σπουδές; Πόσο συχνά εύχεται κάποιος να είχε σπουδάσει ή να έκανε ένα διαφορετικό επάγγελμα; Ποιος γονιός ή μαθητής δεν αγωνιά για τις εξετάσεις του, τις δυνατότητές του ή τις επιλογές του για σπουδές;

Για τη σωστή επιλογή επαγγέλματος απαιτείται πολύς χρόνος και σαφώς πρέπει οι επιλογές του υποψηφίου να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του. Δεν ωφελεί η επιλογή να γίνει απλά για την αποκατάσταση και αυτό γιατί η ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από την εργασία του, παίζει σημαντικό ρόλο στη ψυχική και σωματική του υγεία. Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποσκοπεί στη διερεύνηση της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του ατόμου. Στοχεύει στην επισήμανση των προδιαγραφών των διαθέσιμων  επαγγελμάτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο στην καλύτερη δυνατή επιλογή. Γίνεται με τη χρήση έγκυρων, αξιόπιστων και παγκοσμίως αναγνωρισμένων ερωτηματολογίων. Απευθύνεται τόσο σε υποψήφιους σπουδαστές, όσο και σε ανέργους και άτομα που επιθυμούν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους ενώ πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο σύμβουλο.

O σύμβουλος χρησιμοποιώντας σταθμισμένα τέστ προσωπικότητας και ενδιαφερόντων, διερευνά τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ατόμου και αφού γίνει ηλεκτρονική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προτείνει τους κατάλληλους τομείς επαγγελμάτων.

Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας 16PF: αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτηματολόγια για την μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και αποτελεί μέρος των επισήμων διαδικασιών αναγνώρισης προσωπικών ενώ χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση & επιλογή προσωπικού, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στη γενική συμβουλευτική προσώπων και ζευγαριών (Ινστιτούτο Ανάλυσης της προσωπικότητας και των Ικανοτήτων).

CAB tests: Τα τεστ ικανοτήτων CAB® μετρούν την ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Τα CAB® χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Τα CAB® αποτελούν μια συστοιχία από 13 τεστ, τα οποία εξετάζουν όλες τις βασικές ικανότητες οι οποίες καθορίζουν την ευχέρεια που έχει κάποιος στην εκμάθηση ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών..