Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ερωτηματολόγια

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός; Σε ποιον απευθύνεται και πως μπορεί να βοηθήσει;

Με ποια κριτήρια πρέπει να αποφασίζω τι θα σπουδάσω και πώς θεσπίζω στόχους;

Σε ποιον βαθμό μπορώ να επιλέξω τι θα σπουδάσω και ποιο επάγγελμα θα κάνω μέσα στην εποχή της κρίσης, όταν η ίδια αυτή λέξη σημαίνει επιλογή;

Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η διαδικασία που αποσκοπεί να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του, να αξιοποιήσει τις ικανότητές του, να αποκτήσει ικανότητες αναζήτησης και ελέγχου των πληροφοριών ώστε να πάρει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για την επαγγελματική του επιλογή. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται τα εξής ερωτηματολόγια:

 

Τεστ 16PF

 

Το τεστ  16 PF είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά τεστ για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που υπάρχουν στον κόσμο. Χρησιμοποιείται στα Προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην επιλογή πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, στον Στρατό και προσφάτως, μετά από υπουργική απόφαση και στην επιλογή ειδικών κατηγοριών του προσωπικού όλου του ευρύτερου τομέα.

 

Τεστ Ικανοτήτων CAB

 

Τα τεστ ικανοτήτων CAB μετρούν την ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τα άτομα να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Είναι μια συστοιχία από 20 τεστ, από τα οποία το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή συνδυαστικά με τα άλλα. Μεταξύ άλλων εξετάζουν:

 

 • Μαθηματική ικανότητα
 • Κατανόηση μηχανικών αρχών
 • Αντίληψη χώρου
 • Γλωσσική ικανότητα
 • Πρωτοτυπία σκέψης
 • Ικανότητα απομνημόνευσης
 • Ορθογραφία
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης κ.ά.

 

Ερωτηματολόγιο Αξιών

 

Περιέχει 12 βασικές επαγγελματικές αξίες. Ανιχνεύει και αξιολογεί τις ατομικές αξίες οι οποίες συμβάλλουν στην επιλογή επαγγέλματος.

Εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες αξίες:

 

 • Επαγγελματική σταθερότητα
 • Κύρος, γόητρο
 • Υψηλοί στόχοι
 • Δημιουργικότητα
 • Πνευματική Δραστηριότητα
 • Ανεξαρτησία
 • Ηγετική θέση κ.ά.

 

 

Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων OVIS

 

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για άτομα που δυσκολεύονται να θέσουν επαγγελματικούς στόχους.

Περιέχει 225 προτάσεις που περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διαφόρων επαγγελμάτων.

Οι στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του είναι οι ακόλουθοι:

 

 • Παρουσιάζουν μη γνωστά επαγγέλματα
 • Προάγουν τη γνώση
 • Προκαλούν σκέψεις για τη σταδιοδρομία και εξερεύνηση των επαγγελμάτων
 • Διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων και τη λήψη αποφάσεων

 

 

Υπεύθυνος: Ιατρού Γιώργος

Τηλ. επικοινωνίας: 698 30 40 686