Ενημέρωση για προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μέσα στην ανταγωνιστική και απαιτητική κοινωνία στην οποία ζούμε οι μαθητές και οι γονείς  αυτών πρέπει να διευρύνουν τον ορίζοντα των επαγγελματικών τους επιλογών. Το νέο λύκειο απαιτεί σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό για τις σπουδές και το μέλλον των μαθητών. Μια σωστή επιλογή αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας στην κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή.

 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, αποσκοπεί στη διερεύνηση της αυτοεκτίμησης, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου προκειμένου να το καταστήσει ικανό να τα αξιοποιήσει μέσα σε ένα δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος είναι, μετά την αξιολόγηση του δυναμικού του ατόμου, η επισήμανση των προδιαγραφών των διαθέσιμων επαγγελμάτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο στην καλύτερη δυνατή επιλογή σπουδών         και            επαγγέλματος.
O ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να γίνει μόνο μέσω εξειδικευμένων συμβούλων και με τη χρήση σταθμισμένων τεστ (προσωπικότητας 16PF, ικανοτήτων CAB και ενδιαφερόντων OVIS) σε συνεργασία με την εταιρεία Northtree (www.northtree.gr).
Πραγματοποιούνται  συνεντεύξεις και στη συνέχεια μέσω σταθμισμένων και έγκυρων ερωτηματολογίων αξιολογούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα.

 

 

                    Πληροφορίες:

Γιώργος Ιατρού

6983040686