Ανιχνευτικό εργαλείο που αξιολογεί τον κίνδυνο ενός παιδιού να παρουσιάζει Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Ερωτηματολόγιο ανίχνευσης   αυτισμού

Ruth Aspy, Grossman Barry G.

Περιοχή

Αντικείμενο

Σημειώ-σεις

Follow-up

Κοινωνικότητα

                 1.       Παρουσιάζει                                     δυσκολία να αναγνωρίσει                       συναισθήματα και                                 σκέψεις άλλων

 

 

 

 

 

2.       Έχει φτωχή βλεμματική επαφή

 

 

 

 

 

3.       Φέρεται με αγένεια

 

 

 

 

 

4.       Παρουσιάζει δυσκολία στο να δημιουργήσει ή διατηρήσει φίλους

 

 

 

 

 

5.       Παρουσιάζει δυσκολία στο να συμμετέχει σε μια δραστηριότητα

 

 

 

 

 

6.       Είναι αφελής, τον χρησιμοποιούν εύκολα ή πέφτει θύμα εκφοβισμού

 

 

 

 

 

7.       Συμμετέχει λιγότερο σε ομαδικές δραστηριότητες, απ’ ότι σε ατομικές

 

 

 

 

 

8.       Παρουσιάζει δυσκολία στο να καταλαβαίνει τη μη λεκτική επικοινωνία των άλλων

 

 

 

 

 

9.       Δυσκολεύεται να καταλάβει αστεία/χιούμορ

 

 

 

 

 

10.   Δυσκολεύεται να διατηρήσει τον προσωπικό του χώρο εισβάλλει στον χώρο των άλλων

 

 

 

 

11.   Άλλο

 

 

 

Επαναλαμβανόμενα πρότυπα ή συμπεριφορές, ενδιαφέροντα και δραστηριότητες

12.   Εκφράζει δυνατές ανάγκες για ρουτίνες

 

 

 

 

13.   Εκφράζει επιθυμία για επανάληψη

 

 

 

 

14.   Κάνει επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις

 

 

 

 

15.   Έχει εκκεντρική και έντονη μανία/απορρόφηση σε δικά του μοναδικά ενδιαφέροντα

 

 

 

 

16.   Δείχνει να μην κινητοποιείται από ανταμοιβές

 

 

 

 

17.   Παρουσιάζει μανιερισμούς

 

 

 

 

18.   Έχει προβλήματα στην κίνηση και την αλλαγή

 

 

 

 

19.   Δυσκολεύεται να σταματήσει μια δραστηριότητα πριν αυτή ολοκληρωθεί

 

 

 

 

20.   Άλλο

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

21.   Κάνει ήχους ή δημιουργεί λέξεις ή φράσεις επαναλαμβανόμενα

 

 

 

 

22.   Δημιουργεί νέες λέξεις ή εναλλακτικές σημασίες για λέξεις ή ήχους

 

 

 

 

23.   Παρουσιάζει άμεση ή καθυστερημένη ηχολαλία

 

 

 

 

24.   Ερμηνεύει λέξεις ή συζητήσεις/ έχει δυσκολία στην κατανόηση μεταφορικών εννοιών

 

 

 

 

25.   Παρουσιάζει δυσκολία στην τήρηση κανόνων σε συζήτηση (διακόπτει, έχει φτωχή βλεμματική επαφή)

 

 

 

 

26.   Αποτυγχάνει να προχωρήσει ή να ανταποκριθεί σε χαιρετισμό

 

 

 

 

27.   Παρουσιάζει δυσκολία να χρησιμοποιήσει χειρονομίες ή εκφράσεις προσώπου

 

 

 

 

28.   Παρουσιάζει δυσκολία στην έναρξη, διατήρηση και ολοκλήρωση  συζήτησης

 

 

 

 

29.   Παρουσιάζει δυσκολία στο να ζητήσει βοήθεια

 

 

 

 

30.   Κάνει άσχετα σχόλια

 

 

 

 

31.   Παρουσιάζει δυσκολία στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων

 

 

 

 

32.   Μιλά με έναν ιδιαίτερα επίσημο τρόπο

 

 

 

 

33.   Δίνει λανθασμένη εντύπωση ότι κατανοεί περισσότερα από όσα πραγματικά κατανοεί

 

 

 

 

34.   Μιλά ακατάπαυστα, λίγο «μπρος-πίσω»

 

 

 

 

35.   Χρησιμοποιεί προχωρημένο λεξιλόγιο

 

 

 

 

36.   Χρησιμοποιεί μηχανική ομιλία ή ο λόγος του είναι ασυνήθιστος

 

 

 

 

37.   Παρουσιάζει δυσκολία στο να ακολουθήσει οδηγίες

 

 

 

 

38.   Παρουσιάζει δυσκολία στην κατανόηση της γλώσσας με πολλαπλές σημασίες, χιούμορ, σαρκασμό ή συνώνυμα

 

 

 

 

39.   Παρουσιάζει δυσκολία στο να συζητά για τα ενδιαφέροντα των άλλων

 

 

 

 

40.   Άλλο

 

 

 

 

 

 

 

 

Αισθητηριακές διαφορές

41.   Ανταποκρίνεται με ένα ασυνήθιστο τρόπο σε ήχους(αγνοεί ή αντιδρά υπερβολικά σε ήχους, ξαφνικούς θορύβους κτλ.)

 

 

 

 

42.   Ανταποκρίνεται με ασυνήθιστο τρόπο στον πόνο

 

 

 

 

43.   Ανταποκρίνεται με ασυνήθιστο τρόπο στη γεύση

 

 

 

 

44.   Ανταποκρίνεται με ασυνήθιστο τρόπο στο φως ή στο χρώμα (εστιάζει σε φωτεινά αντικείμενα, σκιές κτλ.)

 

 

 

 

45.   Ανταποκρίνεται με ασυνήθιστο τρόπο στη θερμοκρασία

 

 

 

 

46.   Ανταποκρίνεται με ασυνήθιστο τρόπο στις μυρωδιές (κάνει σχόλια για μυρωδιές που οι άλλοι δεν εντοπίζουν)

 

 

 

 

47.   Αναζητά δραστηριότητες που παρέχουν επαφή, πίεση ή κίνηση (κούνια, αγκάλιασμα, βηματισμό «πήγαινε-έλα»)

 

 

 

 

 

48.   Αποφεύγει δραστηριότητες που παρέχουν επαφή, πίεση ή κίνηση (επιμένει να φοράει ίδιο τύπο ρούχων, απεχθάνεται να λερωθεί, αντιστέκεται σε αγκαλιές)

 

 

 

 

49.   Παράγει ήχους όπως βουητό-μουρμουρητό ή τραγουδά συχνά

 

 

 

 

50.   Άλλο

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωστικές Διαφορές

51.   Επιδεικνύει αναλυτικές γνώσεις σε περιορισμένες περιοχές ενδιαφερόντων

 

 

 

 

52.   Επιδεικνύει φτωχές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

 

 

 

 

53.   Έχει φτωχές οργανωτικές δεξιότητες

 

 

 

 

54.   Αποσύρεται σε περίπλοκες εσωτερικές λέξεις/φαντασιώνεται συχνά

 

 

 

 

55.   Αποσπάται εύκολα σε άσχετες λεπτομέρειες-παρουσιάζει δυσκολία στο να καταλάβει τι είναι σχετικό ή κάνει άσχετα σχόλια

 

 

 

 

56.   Επιδεικνύει αδυναμία στην κατανόηση κειμένου με δύσκολη αναγνώριση λέξεων

 

 

 

 

57.   Κατανοεί πολλά γεγονότα και λεπτομέρειες αλλά παρουσιάζει δυσκολία στη συλλογιστική περίληψη (να «βγάζει περίληψη»)

 

 

 

 

58.   Παρουσιάζει δυσκολία στην εφαρμογή των μαθημένων δεξιοτήτων του σε νέες καταστάσεις

 

 

 

 

59.   Υπολείπεται σε ακαδημαϊκές δεξιότητες

 

 

 

 

60.   Επιδεικνύει έντονα κυριολεκτική κατανόηση των εννοιών

 

 

 

 

61.   Έχει προβλήματα συγκέντρωσης

 

 

 

 

62.   Ανακαλεί  πληροφορίες με ασυνέπεια (φαίνεται να ξεχνά άμεσα μαθημένες πληροφορίες)

 

 

 

 

63.   Παρουσιάζει δυσκολία στη σύνδεση μεταξύ αιτίου-αποτελέσματος

 

 

 

 

64.   Άλλο

 

 

 

Κινητικές διαφορές

65.   Παρουσιάζει δυσκολία στην ισορροπία

 

 

 

 

66.   Αντιστέκεται ή αρνείται σε εργασίες που απαιτούν γραφή

 

 

 

 

67.   Παρουσιάζει δυσγραφία

 

 

 

 

68.   Παρουσιάζει φτωχό κινητικό συντονισμό

 

 

 

 

69.   Γράφει αργά

 

 

 

 

70.   Επιδεικνύει μη συνηθισμένα επίπεδα δραστηριότητας (ΔΕΠ-Υ)

 

 

 

 

71.   Υπολείπεται σε αθλητικές δεξιότητες

 

 

 

 

72.   Παρουσιάζει αδέξιο βάδισμα

 

 

 

 

73.   Παρουσιάζει ασυνήθιστες στάσεις σώματος και κινήσεις ή εκφράσεις του προσώπου

 

 

 

 

74.   Παρουσιάζει δυσκολία στην έναρξη ή συμπλήρωση ενεργειών

 

 

 

 

75.   Άλλο

 

 

 

 

Επιμέλεια-Μετάφραση

Ιατρού Γιώργος, 2014