FAQ - Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Συμβουλευτική Ψυχολογία;

Η Συμβουλευτική είναι ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση ή αποκατάσταση της ψυχικής υγείας ενός ανθρώπου (ή ομάδας ανθρώπων), η οποία έχει διαταραχθεί από ποικίλες περιβαλλοντικές επιδράσεις ή από εσωτερικές συγκρούσεις.

Πρόκειται για μια προσωπική, "πρόσωπο με πρόσωπο" σχέση μεταξύ δύο ατόμων, στην οποία και μέσω της οποίας ο σύμβουλος με τις ειδικές ικανότητες που διαθέτει παρέχει ένα περιβάλλον μάθησης όπου ο συμβουλευόμενος βοηθιέται να γνωρίσει τον εαυτό του καθώς  και την τωρινή αλλά και πιθανές  μελλοντικές καταστάσεις στις οποίες πρόκειται να βρεθεί, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χαρακτηρισιτκά και τις δυνατότητές του κατά τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί τον ίδιο αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

Ποιος ο ρόλος του συμβούλου;

Ο σύμβουλος παρέχει ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες για να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποκτήσει ενόραση στα προσωπικά του προβλήματα, να ορίσει στόχους και να προγραμματίσει δραστηριότητες που να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ανάγκες του.

Επίσης προβλέπτει ή προλαμβάνει δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στο μέλλον, τονίζοντας έτσι και τον προληπτικό του ρόλο ενώ βοηθά στον σχεδιασμό, απόκτηση και παραγωγή του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους από εμπειρίες που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να ανακαλύψει και να εκπληρώσει τις δυνατότητές του.

Με ποια κριτήρια πρέπει να διαλέξω εναν επαγγελματία ψυχικής υγείας;

Το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρας μας δεν καθορίζει επαρκώς τα κριτήρια κάποιου για να ασκήσει τη συμβουλευτική. Ο επαγγελματίας του χώρου της ψυχικής υγείας πρέπει όμως να έχει βασικό τίτλο σπουδών στη Ψυχολογία ή στη Συμβουλευτική από Ελληνικό Δημόσιο Ίδρυμα ή από αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού. Οφείλει επίσης να έχει εκπαιδευτεί σε τουλάχιστον μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση (πχ. ψυχαναλυτική, συστημική, γνωσιακή, συμπεριφοριστική, προσωποκεντρική) και να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας. Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και ενημέρωσή του σε θέματα  ψυχικής υγείας καθώς επίσης και η εποπτεία του από κάποιον έμπειρο ψυχολόγο ή/και ψυχίατρο αποτελούν υποχρεωσή του για την καλύτερη άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, η δική του προσωπική θεραπεία ή/και συμμετοχή σε ομάδες θεραπείας/αυτογνωσίας αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για να επιλέξεις κάποιον.

Ωστόσο υπάρχουν και κάποια πιο προσωπικά χαρακτηριστικά που είναι εξίσου σημαντικά για την επιλογή του. Αυτά αφορούν τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε σένα και τον σύμβουλο/θεραπευτή σου. Επειδή η ποιότητα της σχέσης που θα αναπτύξεις μαζί του πρόκειται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της διαδικασίας, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξεις κάποιον με τον οποίο νιώθεις άνετα, αισθάνεσαι μια άνετη σύνδεση και έχεις καλή επικοινωνία, νιώθεις ότι σε αποδέχεται όπως είσαι και μπορεί να σε καταλάβει.

Ποια η συχνότητα και η διάρκεια της συνεδρίας;

Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45'-50' και  λαμβάνει χώρα 1 φορά την εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες και διαρκούν συνήθως μερικούς μήνες. Ωστόσο αυτό είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα του εκάστοτε πελάτη.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής,  εξαρτάται από τις ανάγκες του παιδιού και μπορεί να είναι ακόμη και 2 ή  3 φορές την εβδομάδα.