Υπηρεσίες

  • Συμβουλευτική παιδιών, ενηλίκων, ζεύγους και οικογένειας
  • Διαχείριση καταστάσεων κρίσεως (πένθος, διαζύγιο κ.ά.)
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα με σύνδρομο Asperger
  • Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας
  • Συνεδρίες online μέσω Skype
  • Εργαστήρια Αποτελεσματικού Γονέα (ΕΑΓ) Gordon
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε μαθητές, φοιτητές, ανέργους